Ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας της Διατροφικής Αγωγής

Γράφει ο Διαιτολόγος – Διατροφολόγος Σιώπης Π. Στυλιανός

Πτυχ. Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Ο καθορισμός της Διατροφικής Αγωγής γίνεται με συνδυασμό της Διατροφικής Αξιολόγησης και των αναγκών που έχει κάθε άτομο.

Ο σκοπός της Διατροφικής Αγωγής είναι να σας βοηθήσει να ακολουθήσετε μια ισορροπημένη διατροφή που θα περιλαμβάνει όλα τα θρεπτικά συστατικά από όλες τις ομάδες τροφίμων.

Τέλος, η Διατροφική Αγωγή θα βοηθήσει τον κάθε ασθενή να αντιμετωπίσει ή να προλάβει διάφορες παθολογικές καταστάσεις ή τα συμπτώματα μιας νόσου.

Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι:

  • Οι παρεμβάσεις στις συνήθειες ζωής απαιτούν καθοδήγηση και παρακολούθηση από ειδικούς.
  • Οι παρεμβάσεις αυτές πρέπει να εξατομικεύονται ανά ασθενή.
  • Οι στόχοι πρέπει να οριοθετούνται με ακρίβεια και η επίτευξή τους να ελέγχεται μακροχρόνια με τη χρήση τεχνικών αποδεδειγμένης αξίας.
  • Απαιτείται πολύ αναλυτική πληροφόρηση των άμεσα ενδιαφερόμενων για τις δυσκολίες, την τεχνική και την αξία της επιχειρούμενης παρέμβασης.