Τι εννοούμε με το όρο «μεταβολισμός»;

Γράφει ο Διαιτολόγος – Διατροφολόγος Σιώπης Π. Στυλιανός
Πτυχ. Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών

Πολλές φορές, κατά τη διάρκεια της προσπάθειας απώλειας ή αύξησης βάρους παρατηρείτε ότι τα αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα σύμφωνα με τον προσωπικό σας στόχο ή το στόχο που έχετε θέσει με το διαιτολόγο. Αναζητώντας τα αίτια της κατάστασης αυτής, συχνά ακούμε τη φράση «έχω χαμηλό (ή αυξημένο) μεταβολισμό». Τι εννοούμε με το όρο «μεταβολισμός»; Πως μπορώ να μετρήσω το μεταβολισμό μου; Γιατί θα πρέπει να κάνω εξέταση του μεταβολισμού; Στα παραπάνω ερωτήματα θα δώσει απαντήσεις με τις επιστημονικές του γνώσεις ο διαιτολόγος Σιώπης Π. Στυλιανός.

Τι εννοούμε με το όρο «μεταβολισμός»;

Ξεκινώντας με ένα γενικό ορισμό θα μπορούσαμε να πούμε ότι ανθρώπινος μεταβολισμός ονομάζεται το σύνολο των φυσιολογικών διεργασιών που γίνονται στο σώμα.
Ένας ειδικότερος ορισμός είναι αυτός του Βασικού Μεταβολισμού ή καλύτερα του Βασικού Μεταβολικού Ρυθμού σε Ηρεμία (RMR), ο οποίος αντιπροσωπεύει την ενέργεια που απαιτείται για τη διατήρηση των βασικών λειτουργιών του οργανισμού στη ζωή σε κατάσταση ηρεμίας και νηστείας.

 

Πως μπορώ να μετρήσω το μεταβολισμό μου;

Η Μέτρηση του Βασικού Μεταβολισμού είναι ακριβής μόνο εφόσον γίνει με τη μέθοδο της έμμεσης θερμιδομετρίας.
Βέβαια, υπάρχουν ορισμένα νομογράμματα (ειδικοί πίνακες), τα οποία παρέχουν μια εύκολη μέθοδο για τον υπολογισμό του μέσου βασικού μεταβολισμού μιας ομάδας ατόμων που έχουν την ίδια ηλικία, φύλο, βάρος και ύψος. Εκείνο όμως που χρειάζεται ο ειδικός διαιτολόγος για να διεξάγει την καταλληλότερη διατροφική αγωγή δεν είναι ο μέσος όρος της ομάδας, αλλά η διακύμανση του συγκεκριμένου ατόμου, από την τιμή του μέσου αυτού όρου.
Συγκεκριμένα, ο Βασικός Μεταβολικός Ρυθμός σε Ηρεμία διαφέρει από άτομο σε άτομο με τα ίδια ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά – μέχρι και 900 θερμίδες ανά ημέρα.

Το αποτέλεσμα αυτής της μεταβλητότητας είναι ότι άτομα που ακολουθούν την ίδια διατροφική αγωγή και έχουν το ίδιο επίπεδο σωματικής δραστηριότητας, ενδέχεται να χάνουν βάρος με εντελώς διαφορετικό ρυθμό.
Γιατί θα πρέπει να κάνω εξέταση του μεταβολισμού μου;

Η Μέτρηση Βασικού Μεταβολισμού σε Ηρεμία (RMR) με έμμεση θερμιδομετρία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να διεξάγει ο διαιτολόγος μια εξατομικευμένη διατροφική παρέμβαση.
Η μεταβλητότητα μεταξύ των ατόμων απαιτεί ακριβείς μετρήσεις για να αποφεύγονται ανακριβείς θεραπείες.
Για παράδειγμα, η μέτρηση της πίεσης καθώς και της χοληστερόλης του αίματος γίνεται για να μειωθεί η πιθανότητα εγκεφαλικού και καρδιαγγειακών νοσημάτων. Χωρίς την εξέταση, η μεταβλητότητα ενδέχεται να έχει σαν αποτέλεσμα να μη χορηγηθεί θεραπευτική αγωγή για την υπέρταση και την υψηλή χοληστερόλη.

Η μέτρηση Βασικού Μεταβολισμού γίνεται για να αυξηθεί η πιθανότητα απώλειας βάρους. Χωρίς την εξέταση του Βασικού Μεταβολικού Ρυθμού σε Ηρεμία, παρόμοια μεταβλητότητα μπορεί να οδηγήσει σε πρόσληψη, πάνω από μισό κιλό ανεπιθύμητου βάρους ανά εβδομάδα, γεγονός που αποδεδειγμένα αυξάνει την πιθανότητα σχετιζόμενων νοσημάτων.

Χρησιμοποιείστε τη Μέτρηση Βασικού Μεταβολισμού με έμμεση θερμιδομετρία σαν βάση για μια εξατομικευμένη διατροφική αγωγή ώστε να πετύχετε τον προσωπικό σας στόχο απώλειας βάρους στο Διαιτολογικό γραφείο του Σιώπη Π. Στυλιανού.